Expertise

De referentie

WinBooks is de referentie in flexibele financiële businesssoftware voor zelfstandige ondernemer, kmo’s en boekhoudkantoren. Sinds 2000 overtuigde WinBooks reeds tienduizenden gebruiker en de software viel meer dan eens in de prijzen.

WinBooks est la solution financiére flexible par excellence pour les indépendants, PME, et fiduciaires. Depuis 2000, WinBooks est sélectionné par plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs et les logiciels sont réguliérement primés.

De referentie

Mercator is een beheersoftware die voldoet aan alle behoeften van een onderneming op het vlak van beheer: Commercieel beheer, e-commerce en CRM (beheer van de klantrelatie).
Mercator is dus een ERP: al deze functionaliteiten zijn in eenzelfde software gebundeld.

Mercator est un logiciel de gestion qui couvre l’ensemble des besoins d’une entreprise en termes de gestion: gestion commerciale, e-commerce et CRM (gestion de la relation client).
Mercator est donc un ERP: Toutes cest fonctionnalités sont intégrées en un seul et même logiciel.